LAT
  / Jaunumi

 

ELJA50 tikans piektdien 26. mart

 

 

2017

Pievienot tematu ->

Piektdien,8.decembr, skatsimies dokumentlo filmu triloijas "Savjie saprats" otro filmu "Septidesmitie. Spoums un posts"
28.11.2017

Piektdien,8.decembr, esat laipni aicinti uz Birojncu uz dokumentlo filmu triloijas "Savjie saprats" otrs filmas "Septidesmitie. Spoums un posts" (http://savejiesapratis.lv/septindesmitie-spozums-un-posts/) izrdi un uz jautjumu un atbilu sesiju ar filmas veidotjiem.

Last vairk ...


Esat laipni lgti uz 2017.g. "ELJA50" Valsts svtku svinbm
07.11.2017

Esat sirsngi un laipni lgti uz ikgadjm Latvijas Republikas Proklamanas dienas svinbm, kuras ELJA50 rko 2017. gada 18.novembr, Restorn Osta, pie Daugavas, Matrou iel 24, psal.

Last vairk ...


Piektdien, 10.novembr, tiksimies ar ASV dzimuo latvieu rakstnieci Ritu Laimu
02.11.2017

Piektdien,10.novembr, esat aicinti uz tikanos Birojnc ar ASV dzimuo latvieu rakstnieci Ritu Laimu, kura ms iepazstins ar savu pirmo grmatu "Skylarks and Rebels" ("Crui un dumpinieki").

Last vairk ...


Piektdien 6.oktobr tiksimies ar ietekmgo investciju banieri irtu Rungaini
03.10.2017

Turpinot "ELJA50" rudens piektdienas vakaru sezonu, esat laipni lgti ierasties "Birojnc" piektdien, 6.oktobr kad mums visiem pazstamais Juris Kaa intervs ietekmgo investciju banieri, irtu Rungaini.

Last vairk ...


Piektdien, 8.septembr, "Birojnc" tiksimies ar Latvijas Laikmetgs Mkslas centra kuratori Andru Silapteri
08.09.2017

Atkljot "ELJA50" rudens piektdienas vakaru sezonu, esat laipni lgti ierasties "Birojnc" o piektdien, 8.septembr kad mkslas zintniece un kritie Andra Silaptere mums ststs par Latvijas trimdas mkslas norism Amerikas Savienotajs Valsts.

Last vairk ...


Esat laipni aicinti pieteikties uz 12. ELJA50 kongresu, kas notiks no 2017.g. 3.-6.augusta Rg.
21.07.2017

12. ELJA50 kongress notiks Rg no 2017.gada 3.-6. augusta. Kongresa tma: "Latvijas augstks izgltbas sistma un ts globl konkurtspja". Uzzinat par programmu un par to k js varat pieteikties.

Last vairk ...


Ceturtdien 8.jnij tiksimies "Birojnc" ar festivla LAMPA direktori Ievu Moricu
05.06.2017

Esat laipni lgti ierasties "Birojnc" o certurtdien, 8.jnij uz tikanos ar festivla LAMPA direktori Ievu Moricu, kura mums paststs par gada saruna festivlu LAMPU

Last vairk ...


Piektdien 5.maij tiksimies "Birojnc" uz sarunu ar bijuo Valsts prezidentu Valdi Zatleru
05.05.2017

Esat laipni lgti ierasties "Birojnc" piektdien, 5.maij uz pau sarunu ar bijuo Valsts prezidentu Valdi Zatleru, kur atbilds jsu jautjumus par via prezidentru, par politisko situciju Latvij odien un par citm jums interesjom tmm.

Last vairk ...


Pirmdien 17.aprl plkst. 14:00 tiksimies "Birojnc" uz svargm diskusijm par diasporas preses nkotni
07.04.2017

Pirmdien, 17. aprl, Birojnc, Dzirnavu iela 84 k-2 (Berga Bazr), plkst. 14:00s, notiks panediskusija par latvieu diasporas presi, uz ko mi aicina Brvs Latvijas Izdevju Kopa.

Last vairk ...


Piektdien 7.aprl tiksimies .Lipkes memoril psal uz sarunu ar Mareri Vestermani par "Holokaustu un latvieu sabiedrbu"
03.04.2017

Ir prieks un gandarjums ielgt Js uz nkamo ELJA50 piektdienas vakaru! oreiz tiksimies .Lipkes memoril psal uz sarunu ar Mareri Vestermani par "Holokaustu un latvieu sabiedrbu"

Last vairk ...


Piektdien 3.mrta tiksimies "Birojnc" ar Csu mru Jni Rozenbergu
03.03.2017

Esat laipni lgti ierasties "Birojnc" piektdien, 3.mart uz tikanos ar Csu mru Jni Rozenbergu, kur mums paststs par esom norism un paredzamo attstbu Css Latvijas simtgades priekvakar.

Last vairk ...


Piektdien 3.februr esat aicinti uz sarunu "Birojnc" ar Bskapi Jnu Jrumu-Grnbergu
26.01.2017

Esat laipni lgti ierasties "Birojnc" piektdien, 3.februr uz sarunu ar Bskapi Jnu Jrumu-Grnbergu, kuru pazstam ne tikai k pirmo latvieu bskapi Luteru bazncas vstur, bet ar k ELJA prieksdi no 1980.-1981.gadam.

Last vairk ...


Piektdien 13. janvr viesosimies LNB pie LNB direktora Andra Vilka
09.01.2017

Esat laipni lgti ierasties uz 2017.gada pirmo - un oti pau - ELJA50 paskumu, kas notiks o piektdien, 13. janvr, Latvijas Nacionlaj Bibliotk.

Last vairk ...

Arhvs
2021 (1)   
2020 (8)   
2019 (9)   
2018 (7)   
2017 (13)   
2016 (11)   
2015 (12)   
2014 (12)   
2013 (13)   
2012 (10)   
2010 (4)   

 ELJA50 formums LNB par
Aizliegto kongresu
1968"

Vairk informcijas

Video siets

FOTO galerija
 


 
ELJA 50

12. kongresa programma


Visas zias