LAT
  / Jaunumi

 

Attli no ELJA50 tikans ar
Rihardu Kolu 

 

Skam reistrciju ELJA50 9. kongresam un forumam "Latvijas veiksmes un izaicinjumi"
29.04.2013


Sveicinti!

Skam reistrciju ELJA50  9. kongresam un forumam

Latvijas veiksmes un izaicinjumi

Ir pagjis labs laiks kop Latvijas neatkarbas atjaunoanas, un btu labi atkpties un paskatties, novrtt, - kda bija vzija, skot prmaias galvenajs nozars, un kas ir mainjies realitt.

Situciju Latvij pirms 20 gadiem nevar saldzint ar situciju odien. Daudzas lietas ir uzlabotas gan praktiskaj zi, gan komunikcijas jom ar sabiedrbu.

Ikvien valst tauta sdzas,  bet  ms  vlamies ELJA50 forum izcelt pankumus,  neaizmirstot nordt uz vl veicamo nkotn.

Kongress notiks 2013.gad no 12. ldz 14. jlijam, Siguld, SPA hotel Ezeri.

Kongresa ielgums un pieteikans anketa. Aizpildtu pieteikans anketu ldzu stt elektroniski: Sarmai Zemtei   zemite@apollo.lv  ar c.c. Sabnei Becai  sabine@sbunpartneri.lv

Foruma un kongresa programma vl top. Plnota jautra vakara daa sestdien pc foruma. Par programmu ziosim skk, cik drz vien bs iespjams.

Gaidsim Js kupl skait!

ELJA50  valde
      Atpaka

 ELJA50 formums LNB par
Aizliegto kongresu
1968"

Vairk informcijas

Video siets

FOTO galerija
 


 
ELJA 50

12. kongresa programma


Visas zias