LAT
  / Jaunumi

 

Attli no ELJA50 tikans ar
Rihardu Kolu 

 

40297

Piektdien, 6. decembr, ELJA50 ikmnea sarkojum runs Latvijas Nacionl Vstures Muzeja direktors, Dr. Arnis Radi
25.11.2013


Muzejs ogad medijos daudz apcerts d ugunsgrka Rgas pils telps. Likteng krt, neilgi pirms katastrofas, tika atklta izstde 100 Latvijas vstures relikvijas, iekauti 100 nozmgkie priekmeti Latvijas vstur - par laimi, tie visnota saglabjuies, bet varja bt neatvietojams zaudjums msu tautai.

Ara Radia vrdos par referta tematu: Tas vartu bt apmram tds Latvijas Nacionlais vstures muzejs vakar, odien un rt. Tas nav domts k muzeja vstures klasisks izklsts. Centos zem izpldu nosaukuma bt pietiekami daudzpusgs un neapnicgs.

Gaidsim visus kafejnc Ligitas gardumi, Aldaru iel 11 (ieeja no Troku ielas), plkst 19:oos.

Baiba Kangere
ELJA50 prieksdtja

Ieldju...      Atpaka

 ELJA50 formums LNB par
Aizliegto kongresu
1968"

Vairk informcijas

Video siets

FOTO galerija
 


 
ELJA 50

12. kongresa programma


Visas zias