LAT
  / Jaunumi

 

Attli no ELJA50 tikans ar
Rihardu Kolu 

 

Paldies visiem, kas veica ziedojumus Jura Kronberga atbalstam
20.07.2020


Biedrba "ELJA50" sirsngi pateicas visiem, kuri veica ziedojumus Jura Kronberga atbalstam.

Pateicoties jsu dsnumam, obrd ir saziedoti 5,178.19 EUR, kurus prskaitsim Jura imenei dadu izmaksu seganai.

Ar cieu,

Biedrbas "ELJA50" valde


      Atpaka

 ELJA50 formums LNB par
Aizliegto kongresu
1968"

Vairk informcijas

Video siets

FOTO galerija
 


 
ELJA 50

12. kongresa programma


Visas zias