LAT
  / Jaunumi

 

Attli no ELJA50 tikans ar
Rihardu Kolu 

 

38511

Ielgums uz ELJA50 piektdienas vakaru 4.10.2013
04.10.2013


Andra Vilka vzija par jaunu Nacionls bibliotkas ku rads jau ar pirmajm vsmm un nojautm par msu valsts neatkarbas atganu. Via neatlaidg ca par sava mra stenoanu, kas sakojas dzi prliecb par latvieu valodas rakstt vrda sarganu, lai msu tautas  un kultras pamatvrtbas piedzvotu saules mu, ogad patiem realizsies.

ELJA50 biedriem bs unikla iespja dzirdt Andra Vilka ststjumu par savas vzijas tapanu un bibliotkas nkotnes perspektvm, k ar jautt viam paam par to, kas gadiem ilgi, nemitgi un ski, apspriests Latvijas medijos.

Pulcsimies plkst. 19.00, .g. 4. oktobr, Rados un Draugos, Vecrg.

Baiba Kangere
ELJA50 prieksdtja
      Atpaka

 ELJA50 formums LNB par
Aizliegto kongresu
1968"

Vairk informcijas

Video siets

FOTO galerija
 


 
ELJA 50

12. kongresa programma


Visas zias