LAT
  / Jaunumi

 

Attli no ELJA50 tikans ar
Rihardu Kolu 

 

104902

Esat aicinti uz tikanos ar sporta urnlistikas leendu Anatoliju Kreipnu piektdien 22.februrr "Birojnc"
20.02.2019


Atkljot 2019.gada ELJA50 piektdienas vakaru paskumu programmu, esat laipni aicinti uz sarunu o piektdien 22.februr Birojnc starp Latvijas vispazstamko sporta urnlistu Anatoliju Kreipnu un Dauni Aueru, kur Daunis iztaujs Anatoliju par via karjeru sporta urnlistik, noskaidros Anatolija viedokli par spilgtkajiem mirkiem Latvijas sport kop neatkarbas atjaunoanas, k ar sniegs jums iespju uzdot savus jautjumus par vism tmm, kas attiecas uz sportu Latvij.

Anatolijs Kreipns (dzimis 1960. gada 21. jnij) ir latvieu sporta urnlists un televzijas komenttjs. Galvenokrt koment hokeju, futbolu, rokasbumbu, vieglatltiku un spdveju, bet reizm ar citus sporta veidus. Strd laikrakst "Vakara Zias", vada Radio SWH raidjumu "Top Basketbols" un koment sportu vairks Latvijas televzijs.

Anatolijs Kreipns mcjies Naujenes pamatskol, absolvjis Daugavpils Valsts imnziju (toreizjo Daugavpils 1. vidusskolu). Skolas laik "pusldz nopietni" spljis futbolu vrtsarga amplu - toreizj "Vrpas" empionta lmen. Bijis rajona junioru empionta labkais vrtsargs.

1980. gados Kreipns komentjis spdveja sacensbas Daugavpils stadion "Lokomotve", regulri koment sporta raidjumus kop 33-34 gadu vecuma. Raksto urnlista karjeru, k ar komentanu scis ar handbolu.

Anatolijs Kreipns ir ar vairku grmatu autors. Kop ar Mri Siliu sarakstjis grmatu "Motosports Latvij" (izdevusi Jumava 2003. gad), k ar ir rakstu autors handbola tiesnea Ja uzua sastdtajai grmatai "Rokasbumba Latvij 1958 - 2008" (izdevis apgds "Valters un Rapa" 2008. gad). Kreipns ir ar ldzautors ao Diniza Sanesa grmatas "Kartinga rokasgrmata" latvieu izdevumam (Fiorano, 2008), kas papildints ar Kreipna nodau par Latvijas kartinga vsturi.

Anatolijs Kreipns prvalda ne tikai latvieu un krievu valodu, bet var ar sarunties vcu un pou valod, k ar angu valod.

Kad: piektdien, 22.februr, plkst. 19:00.
Kur: "Birojnc", Dzirnavu iela 84 k-2 (Berga Bazrs), Rga, LV-1050 Tlr. 67288407 (www.birojnica.lv)

K jau vienmr, kafejnc bs pieejami dzrieni par mrenm cenm.

Visi laipni gaidti!
ELJA50 valde 
      Atpaka

 ELJA50 formums LNB par
Aizliegto kongresu
1968"

Vairk informcijas

Video siets

FOTO galerija
 


 
ELJA 50

12. kongresa programma


Visas zias