LAT
  / Jaunumi

 

Attli no ELJA50 tikans ar
Rihardu Kolu 

 

108680

Esat aicinti uz sarunu ar Normundu Bergu, piektdien 8.novembr LNB
31.10.2019


Ar prieku ieldzam js uz krtjo "ELJA50" rkoto piektdienas vakara paskumu, kas notiks piektdien 8.novembr Latvijas Nacionlaj Bibliotk un oreiz bs divs das.

Pirmaj da no plkst. 17:30 - 18:30, apmekltjiem bs iespja ts kuratores Kristnes Zaumas pavadb piedalties ekskursij pa izstdi "Neredzam bibliotka" (https://www.lnb.lv/lv/izstade-neredzama-biblioteka).

Savukrt, paskuma otraj da, vakara paais viesis bs uzmjs un SAF Tehnikas vadtjs Normunds Bergs (https://congress.sciencelatvia.lv/normunds-bergs/).

Saruna ar Normundu Bergu notiks LNB kafejnc un sksies plkst. 19:00.

Normunds Bergs ir dzimis 1963. g., elektronikas un IT jomu uzmjs. 1986.gad absolvjis RTU iegstot radiotehnikas ineniera diplomu. obrd akciju sabiedrbas SAF Tehnika valdes prieksdtjs, Fintech uzmuma Mobilly dibintjs un padomnieks.
Darba gaitas scis LU Cietvielu fizikas institt k zintniskais ldzstrdnieks 1986-1988. g.
IT uzmuma Fortech dibintjs, laik no 1990. gada ldz 1992. gadam, k ar no 1999. ldz 2000.gadam darbojs Direktora amatos.
Sekojot uzmumu Fortech un Microlink apvienoanai un uzmuma SAF Tehnika dibinanai, 2000.gad Bergs kuva par SAF Tehnika Valdes prieksdtju un Microlink Valdes locekli.
Laik no 1992.gada ldz 1999.gadam iema Pasaules Tirdzniecbas Centra Rg Direktora amatu un 1998.gad kuva par Valdes locekli.
Ilglaicgs Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rpniecbas asocicijas (LETERA) prezidents, k ar LTRK padomes loceklis un Elektronikas ptjumu centra LEO Valdes prieksdtjs.
Bijis Ministru Prezidentes Laimdotas Straujumas padomnieks IT jomas jautjumos, TZO kavalieris.

Sarunas gait  ar jums bs iespjas uzdot savus jautjumus Normundam Bergam par politiku, ekonomiku, izgltbu un zintni
un citm jums interesojom tmm.

Kad: piektdien, 8.novembr, plkst. 17:30.
Kur: Latvijas Nacionlaj Bibliotk, Mkusalas iela 3, Rga, LV-1423

K jau vienmr, ar oreiz kafejnc bs pieejami

dzrieni par mrenm cenm.

Visi laipni gaidti!

ELJA50 valde
      Atpaka

 ELJA50 formums LNB par
Aizliegto kongresu
1968"

Vairk informcijas

Video siets

FOTO galerija
 


 
ELJA 50

12. kongresa programma


Visas zias