LAT
  / Jaunumi

 

Attli no ELJA50 tikans ar
Rihardu Kolu 

 

110111

Aicinm uz sarunu ar LR Aizsardzbas ministru Dr. Arti Pabriku piektdien 7.februr plkst. 19:00 "Birojnc"
29.01.2020


Esat laipni lgti ierasties uz krtjo "ELJA50" rkoto piektdienas vakara paskumu, kur oreiz paais viesis bs LR Aizsardzbas ministrs Dr. Artis Pabriks. 

Esam aicinjui Arti Pabrika runt par tmu "Jaun desmitgade no Aizsardzbas ministrijas skata punkta". tma iekauju virkni ar btiskiem jautjumiem, kas skar Latvijas drobu esoo eopolitikas noriu kontekst, k piemram ASV attiecbas ar NATO, ASV attiecbas ar Irnu un Irku, EU un Irnas attiecbas, Visaptveroais aizsardzbas plns Baltijas valstm un Putina ieceres grozt Krievijas konstitciju, k ar AiM loma c pret dezinformciju hibridkara apstkos, un tml.

Artis Pabriks (dzimis 1966. gada 22. mart Jrmal) ir latvieu politiis, politikas zintnes doktors (1996), Latvijas aizsardzbas ministrs un Ministru prezidenta biedrs (kop 2019), 13. Saeimas deputts. Bijuais Latvijas rlietu ministrs (20042007), Latvijas aizsardzbas ministrs (20102014), Eiropas Parlamenta deputts (20142018). Prstv apvienbu "Attstbai/Par!" un partiju "Latvijas attstbai" (iepriek bijis vairku citu partiju biedrs). Politikas zintnes doktors (1996), Latvijas Zintu akadmijas korespondtjloceklis.

Vakara gait jums bs iespjas uzdot savus jautjumus Artim Pabrikam par jau iepriek mintm, k ar par citm jums interesojom tmm.

Kad: piektdien, 7.februr, plkst. 19:00.
Kur: "Birojnc", Dzirnavu iela 84 k-2 (Berga Bazrs), Rga, LV-1050 Tlr. 67288407 (www.birojnica.lv)

K jau vienmr, kafejnc bs pieejami dzrieni par mrenm cenm.

Visi laipni gaidti!

ELJA50 valde
      Atpaka

 ELJA50 formums LNB par
Aizliegto kongresu
1968"

Vairk informcijas

Video siets

FOTO galerija
 


 
ELJA 50

12. kongresa programma


Visas zias