LAT
  / ELJA50 darbība
·  ELJA50 vēsture 2005
·  ELJA50 piektdienu vakari
·  ELJA50 kongresi
·  ELJA50 atbalsta

 

ELJA50 tikšanās piektdien 30. aprīlī

 

 

ELJA50 stipendija Vītolfondā


2007.gadā biedrība ELJA50 piedalījās Vītolu Fonda jauniešu atbalsta programmā, piešķirot savu stipendiju Inesei Lukovskai no Saldus rajona, kura šogad Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā uzsāk vācu un latviešu valodas studijas. Vītolu Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.
ELJA50 savu stipendiju (
http://www.vitolufonds.lv/stipendijas/organizaciju
) vēlējās piešķirt jaunietim, kas sevi aktīvi pierādījis sabiedriskajā darbā. Izvēli starp 3 kandidātiem veica īpaša komisija ELJA50 3. kongresa laikā.

 

Liels paldies visiem ziedotājiem - Ilzei Gulēnai, Rasmai Kārkliņai, Velgai un Ģirtam Zēgneriem, Aivaram Sinkam, Dzintrai Grīnbergai, Sarmai Zemītei, Ingrīdai un Imantam Lieģiem, Selgai Beņķei, Lolitai Kļaviņai, Vijai Zauerei-Hjuzei, Aijai Ebdenei un Bruno Rubesam, Zuzei Krēsliņai-Silai, Mārim Slokenbergam, Sabīnei Becai, Egonam Piķelim un Kimam Ligeram!
Īpaši pateicamies ELJA50 stipendijas koordinatorei Ilzei Gulēnai par regulāro un neatlaidīgo atgādināšanas darbu!
 
 
ELJA50 stipendiāte Inese Lukovska (vidū) un
ziedotāji (no kreisās) Velga Zēgnere, Ilze Gulēna,
Ģirts Zēgners, Rasma Kārkliņa, Selga Beņķe un Sabīne Beca
Vītolu Fonda stipendiju pasniegšanas sarīkojumā
viesnīcā "Reval Hotel Latvija" 2007.gada 23.augustā.
ELJA50 stipendijas koordinatore Ilze Gulēna.

 ELJA50 formums LNB par
“Aizliegto kongresu
1968"

Vairāk informācijas

Video sižets

FOTO galerija
 


 
ELJA 50

12. kongresa programma


Visas ziņas